TRO

La combinació d’en  Joan Casares, en  Xavi Castillo i en  Pere Miró amb el jazz, l’actitud enèrgica i el so punyent és sinònim de tempesta assegurada. Amb el segon disc, es consolida la banda iniciada l’any 2015 que segueix apostant per un repertori basat en composicions dels tres artistes.
TRO recull la tradició dels trios de jazz sense instrument harmònic però amb una mirada actual i amb la sonoritat exòtica que el saxo baríton aporta.  S’apropa tempesta  (Fresh Sound) ha estat enregistrat a  Àmbit Produccions amb el  Marc Ferrer, mesclat i masteritzat a  Medusa Estudio amb el  Roger Rodés i produït pel  Dani Nel·lo. Així doncs, presenten un àlbum de vuit temes inèdits i una versió de Charles Mingus, un dels seus referents, donant la seva visió de la música i el món amb la lluita i l’esperança com a bandera.
La combinación de  Joan Casares,  Xavi Castillo y  Pere Miró con el jazz, l’actitud enérgica y el sonido potente es sinónimo de tormenta. Con el segundo disco se consolida la banda iniciada en 2015 que sigue apostando por un repertorio basado en composiciones de los tres artistas.
TRO recoge la tradición de los trios de jazz sin instrumento armónico pero con una mirada actual y con la sonoridad exótica que el saxo barítono aporta.  S’apropa tempesta (Fresh Sound)ha estado grabado en  Àmbit Produccions con  Marc Ferrer, mezclado y masterizado en  Medusa Estudio con  Roger Rodésy producido por  Dani Nel·lo. De esta manera, nos presentan un álbum de 8 temas inéditos y una versión de Charles Mingus, uno de sus referentes, dando su visión de la música y el mundo con la lucha y la esperanza como bandera.
Hoy